Contacte rapide

Comuna Dagata

Telefon: 0232 325511

E-mail: primariadagata@yahoo.com
primaria@primariadagita.ro

Asistenta sociala

Comunicat!

 

 

1. Indemnizatii

2. Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului 

- cerere de indemnizatie model

- model adeverinta angajator

- comunicat de presa 22.06.2016

- comunicat de presa 22.06.2016 indemnizatie

3. Acte necesare in vederea acordarii venitului minim garantat (ajutor social)

4. Conditii acordare ajutor social

5. Lista bunuri ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social

6. Cerere – Declaratie pe propria raspundere pentrru acordarea unor drepturi de asistenţă socială

7. Acte necesare eliberare ancheta sociala

8. Acte necesare pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

9. Acte acordare alocatie de stat

10. Model cerere acordare alocatie de stat

11. Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii în cazul tinerilor cure au împlinit vârsta de 18 ani şi urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional

12. Formular E 411

13. Formular E 411 Franta

14. Formular E 411 Germania

15. Formular E 411 Spania

16. Cerere de informatii privind dreptul la prestatii familiale in statul de resedinta al membrilor familiei

17. Acte necesare pentru evaluare in vederea eliberarii certificatului de incadrare intr-un grad de handicap

18. Cerere - Tip de evaluare complexa in vederea incadrarii in grad de handicap

19 .Cerere evaluare handicap copil

20. Acte necesare în vederea depunerii dosarului de alocaţie dublă pentru copiii cu handicap

21. Fisa de evaluare psihologica

22. Fisa medicala sintetica

23. Acte acordare stimulent de insertie

24. Acte acordare tichete educationale

25. Acte necesare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece

 

  • DOSAR incadrare grad adult

- Ancheta sociala handicap adult

- Cerere evaluare complexa

- Formulare

- Parametrii functionali

- Referat boli infectioase 

- Referat cardio-vascular

- Referat dermatologie

- Referat digestiv

- Referat endocrine

- Referat hematologie

- Referat metabolice

- Referat neurologie 

- Referat oncologie

- Referat orl

- Referat osteo-articular

- Referat psihiatrie

- Referat respirator

- Referat reumatologie

- Referat urogenital

- Referat vizual

- Scrisoare medicala

- Solicitare acord

 

  • DOSAR incadrare grad handicap copil

- Acte

- Adeverinta terapii

- Ancheta sociala

- Cerere acord SECC

- Cerere evaluare

- Fisa medicala sintetica

- Fisa psihologica

- Fisa psihopedagogica

- Formulare

- Program cu publicul si alte informatii